• baner-1.jpg
  • baner-4.jpg
  • baner-3.jpg
  • baner-2.jpg
  • baner-6.jpg
  • baner-5.jpg
  • baner-7.jpg
Smaller Default Larger

dsc 0064-001

Tradycją każdego wieczoru andrzejkowego są wróżby natomiast seniorzy swój wieczór zaczęli od toastu dalszego, zdrowego, aktywnego życia, bo wszystko co najlepsze to jeszcze przed nimi. W zabawie uczestniczyli seniorzy z poszczególnych miejscowości - najliczniejszą grupą byli seniorzy z Chodaczowa na czele z sołtysem i jego małżonką. Utwory udostępniane przez DJ-a przypomniały lata młodości, porwały do tańca i zabawy zarówno zdrowych jak i tych mniej sprawnych.

Dziękujemy przewodniczącemu Rady Gminy wraz z małżonką za aktywne włączenie się do zabawy. Za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy podziękowania kierujemy również do Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym, Pani Dyrektor Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym oraz Pani Prezes Stowarzyszenia Kobiety Gminy Grodzisko Dolne.

Zapraszamy na następną imprezę!

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1