• baner-4.jpg
  • baner-3.jpg
  • baner-7.jpg
  • baner-5.jpg
  • baner-6.jpg
  • baner-1.jpg
  • baner-2.jpg
Smaller Default Larger

Pierwsza biblioteka na terenie Grodziska powstała w latach 1930-1933. Była to Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej, założyła ją Zofia Tryniecka a wypożyczalnia mieściła się w małym pokoju w Domu Ludowym (obecnie zrekonstruowany budynek ośrodka kultury). Po kampanii wrześniowej 1939 r. ukryto księgozbiór - około 400 woluminów przechowała w swoim mieszkaniu Maria Osiniak – nauczycielka w Grodzisku Górnym, która w konspiracji wypożyczała te książki bezpłatnie.

W listopadzie 1949 r. przywieziono księgozbiór i w obecnym domu państwa Gradów otwarto Gminną Bibliotekę Publiczną. 1 listopada 1949 r. kierownikiem została Kazimiera Tryniecka. Biblioteka objęła również instruktaż i wymianę księgozbioru w punktach, które powstały w Grodzisku Dolnym, Laszczynach, Opaleniskach, Zmysłówce, Wólce Grodziskiej, Chałupkach Dębniańskich i w Dębnie. Wszystkie punkty mieściły się w domach prywatnych, przeważnie w mieszkaniach nauczycieli. Z dniem 1 listopada 1953 r. nastąpiła zmiana w kierownictwie Gminnej Biblioteki. Jej prowadzenie objął Władysław Dubik.

W latach 1954 - 1973 Biblioteka nosiła nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym i obejmowała zasięgiem działań wsie: Grodzisko Dolne, Chodaczów oraz Laszczyny. Obsługiwała w tym czasie blisko 4000 mieszkańców. W 1956 r. ówczesny kierownik pan Władysław Dubik, przy usilnym staraniu otrzymał przestronny lokal po byłej szkole podstawowej w Miasteczku i założył pierwszą czytelnię. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło w maju 1959 r. Wówczas biblioteka w Grodzisku Dolnym przestawiła się na wyższy poziom czytelniczy zapraszając na spotkania i dyskusje literatów, wybitnych ludzi i naukowców.
22 lipca 1966 roku otwarto Wiejski Dom Kultury w Grodzisku Dolnym, gdzie Gromadzka Biblioteka otrzymała odrębne pomieszczenia na wypożyczalnię, czytelnię i księgozbiór. Kierownik Biblioteki miał bezpośredni nadzór i opiekę nad całym budynkiem i tutaj rozpoczęły działalność zespoły: artystyczny „Złoty Kłos” oraz czytelniczy „Bliżej Książki Współczesnej”, które cieszyły się dużą popularnością.

Z dniem 1 listopada 1974 r utworzono Gminny Ośrodek Kultury w Domu Ludowym (obecny budynek poczty), którego dyrektorem został pan Dubik, zaś kierownikiem Biblioteki mianowano Eugenię Miara (Szeligowską). 28 października 1978 r. Biblioteka otrzymała cały budynek do swojej dyspozycji Czytelnię i wypożyczalnię dla dorosłych obsługiwały Eugenia Szeligowska i Władysława Dubik, zaś oddział dla dzieci Anna Lizak. Budynek ten nie spełniał jednak podstawowych warunków sanitarnych i grzewczych.

b_120_0_16777215_0_0_img_inne__w_grodzisku_dolny_1973.jpg 

Biblioteka w Grodzisku Dolnym – 1973 r.

b_120_0_16777215_0_0_img_inne__w_grodzisku_dolny_mokrzanka.jpg

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym (fot. A. Krajewska).

W 1991 roku, w ramach reorganizacji, biblioteka została włączona w strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, którego ówczesnym dyrektorem był pan Kazimierz Kryla, zaś kierownikiem Biblioteki została pani Eugenia Szeligowska.

W 1994 roku zawarto umowę najmu parteru budynku Katechetycznego o pow. blisko 150 m² pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką a Gminą Grodzisko Dolne. W sali głównej urządzono wypożyczalnię dla dorosłych i dzieci a w sali bocznej czytelnię i księgozbiór parafialny. W roku 1996, uchwałą Rady Gminy Grodzisko Dolne, nastąpiła reorganizacja Ośrodka Kultury, w wyniku której wyłączono Gminną Bibliotekę Publiczną ze struktury organizacyjnej Ośrodka.

Z dniem 1 stycznia 1997 roku biblioteka stała się samodzielną jednostką instytucji kultury a podlegają jej dwie filie: w Zmysłówce i w Grodzisku Nowym. Instytucja otrzymała statut a w ramach konkursu na stanowisko dyrektora GBP funkcję tą objęła pani Krystyna Zagrodzka.

W 2013 roku pozytywnie rozpatrzono wniosek „Modernizacja obiektu wraz z zakupem wyposażenia dla nowej siedziby głównej Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym” z realizacją w roku 2014. Prace przygotowawcze, remontowe oraz wyposażeniowe trwały do września tego roku. Październik był miesiącem przenosin do nowego lokalu. Historia zatoczyła koło i po 36 latach znów 28 października Biblioteka Grodziska w nowej aranżacji, kolorowa i przyjazna otworzyła swoje przestrzenie dla czytelników i użytkowników.

Obecny swój wygląd zawdzięcza ona ogromnej pracy wielu ludzi a także środkom pozyskanym w ramach programu wieloletniego „Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” a sfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Grodzisko Dolne. Koszt całkowity projektu wyniósł 361,151 złotych, w tym z Ministerstwa Kultury 270,863 złote oraz z budżetu gminy 90,288 złotych.

Lokal dysponuje powierzchnią o metrażu 380 m², która znajduje się na trzech poziomach: sala audiowizualna na niskim parterze (wejście od strony boiska), wypożyczalnia na parterze (wejście główne z poziomu ulicy) oraz czytelnia na pierwszym piętrze. Lokal jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Biblioteka czynna jest pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 a także w każdą sobotę w roku szkolnym od 9.00 do 13.00.

Galeria

Serdecznie zapraszamy do Grodziskiej Biblioteki!